Προβολή Χωρίς τίτλο σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Έρευνες προκρίνουν τη βιολογική γεωργία

Τη βιολογική γεωργία προκρίνουν σαν λύση ερευνητές, φορείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, προς την κατεύθυνση παραγωγής ασφαλών τροφίμων, παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με τις μελέτες, που κατά καιρούς έχουν εκπονηθεί, η
βιολογική γεωργία, ως τμήμα ενός αειφόρου γεωργικού συστήματος, θα μπορούσε να αποτελέσει μια βιώσιμη, εναλλακτική λύση προς την κατεύθυνση της παραγωγής ασφαλών τροφίμων. Μια τέτοια λύση προτείνεται από πολλούς ερευνητές και φορείς, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Από τις έρευνες δίνονται θετικά αποτελέσματα για τα βιολογικά προϊόντα, αναφορικά με την απόδοση και την οικονομικότητα σε σχέση με τα συμβατικά, χωρίς βέβαια να λείπουν και τα αντίθετα αποτελέσματα σε άλλες εργασίες.

Συγκεκριμένα, έρευνα που έγινε στη χώρα μας σε πειραματικές καλλιέργειες βαμβακιού από Ομάδα Γεωπόνων της Διεύθυνσης Οργανισμού Βάμβακος Καρδίτσας, με επικεφαλής τον τότε διευθυντή και νυν καθηγητή Ε. Μυγδάκο, για μια εξαετία, έδειξε ότι η βιολογική καλλιέργεια βαμβακιού έχει υψηλότερη παραγωγή κατά 16,4%, χαμηλότερο κόστος παραγωγής κατά 20% και υψηλότερο κέρδος κατά 24,5% σε σύγκριση με τη συμβατική καλλιέργεια βαμβακιού, με την ίδια τιμή πώλησης του προϊόντος.

Πέντε χρόνια αργότερα, το πείραμα επαναλήφθηκε, με τη συνεργασία του Γεωπονικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και την πολύτιμη βοήθεια του Γεωπόνου της Διεύθυνσης Βιομηχανικών Φυτών Καρδίτσας Κ. Πατσιαλή, για χρονική περίοδο τριών ετών.

Και σ' αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν θετικά για τη βιολογική καλλιέργεια βαμβακιού, επιβεβαιώνοντας για μια φορά ακόμη την υπεροχή της έναντι της συμβατικής. Η παραγωγή της βιολογικής καλλιέργειας βαμβακιού βρέθηκε υψηλότερη της συμβατικής κατά 8%, το κόστος παραγωγής χαμηλότερο κατά 6,5% και το κέρδος υψηλότερο κατά 12% - 55%, με τις ίδιες τιμές πώλησης βιολογικού και συμβατικού βαμβακιού.

Ανάλογη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική Ελλάδα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Μυγδάκος Ε., Ρεζίτης Α. και Ζώζουλα Μ.) και αφορούσε στις καλλιέργειες κηπευτικών- ντομάτας, λάχανου και μαρουλιού- έδειξε μεν χαμηλότερες στρεμματικές αποδόσεις για τις βιολογικές καλλιέργειες, από14% - 49% σε σχέση με τις συμβατικές, αλλά υψηλότερο εισόδημα από 104% - 129%, γεγονός που προκύπτει από τις υψηλότερες τιμές πώλησης των βιολογικών προϊόντων. Έδειξε ακόμη ότι οι εκμεταλλεύσεις βιολογικής γεωργίας είναι τεχνικά αποτελεσματικότερες κατά 1%-3% σε σχέση με τις συμβατικές. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν την υπεροχή της σωστής βιολογικής γεωργίας, από οικονομικής και τεχνικής άποψης για τους παραγωγούς της χώρας μας.

Από την παραπάνω παρουσίαση, όπως αναφέρει στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ΑΠΕ ο Ε. Μυγδάκος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκύπτουν μια σειρά από χρήσιμα συμπεράσματα για τους καταναλωτές, το περιβάλλον και τους παραγωγούς.

Συγκεκριμένα, αποδεικνύεται ότι η βιολογική γεωργία και τα προϊόντα της υπερτερούν αναμφισβήτητα της συμβατικής γεωργίας και των προϊόντων της σε ποιότητα, ασφάλεια, γεύση, άρωμα, θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες, αντιοξειδωτικές ουσίες κλπ.

Επιπλέον, η βιολογική γεωργία ως σύστημα παραγωγής με συγκεκριμένες αρχές και περιορισμούς, συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος, του εδάφους, της ατμόσφαιρας, των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της φύσης, της πανίδας, χλωρίδας κλπ.

Επίσης, η βιολογική γεωργία υπερτερεί ακόμα και από άποψη απόδοσης, οικονομικότητας και τεχνικής αποτελεσματικότητας, σε πολλές περιπτώσεις της συμβατικής, συμβάλλοντας στην αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών, ιδιαίτερα δε των Ελλήνων παραγωγών με το μικρό κλήρο, μετατρέποντας το μειονέκτημα αυτό σε πλεονέκτημα για τις μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις της χώρας μας.

Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει ακόμη περισσότερο- εξηγεί ο καθηγητής- τη σημασία της βιολογικής γεωργίας για τον αγροτικό τομέα της χώρας μας στη σημερινή δύσκολη συγκυρία.

Αν οι παραγωγοί μας δεν εκμεταλλευτούν την ευκαιρία αυτή και δεν εφαρμόσουν τεχνικές μειωμένων εισροών, αμειψισποράς, βιολογικής γεωργίας και πολυκαλλιέργειας ή δεν συνεργαστούν μεταξύ τους, από την παραγωγή μέχρι τη διάθεση των προϊόντων τους, μέσα από τους συνεταιρισμούς ή τις ομάδες παραγωγών και δεν βοηθηθούν σημαντικά από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος ο αγροτικός τομέας της πατρίδας μας να βρεθεί και πάλι στην προ εκατονταετίας κατάσταση, με τους τσιφλικάδες τότε, τις εταιρείες αύριο, ιδιοκτήτες των χωραφιών και τους αγρότες κολίγους στα ίδια τους τα κτήματα, διαπιστώνει ο κ. Μυγδάκος.

«Αξίζει, λοιπόν, όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά (παραγωγοί και καταναλωτές), να προωθήσουμε με κάθε τρόπο, όπου αυτό είναι δυνατό, το σύστημα της βιολογικής γεωργίας, για καλύτερη ποιότητα προϊόντων, ασφάλεια, υγεία και προστασία του περιβάλλοντος, στο οποίο ζούμε και το οποίο θα παραδώσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας», καταλήγει ο καθηγητής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου