Προβολή Χωρίς τίτλο σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Η Ελλάδα ο μεγαλύτερος εισαγωγέας όπλων στην Ευρώπη

 Την τελευταία 5ετία η Ελλάδα, παρά τη μείωση που παρατηρήθηκε, ήταν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας όπλων στην Ευρώπη σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση του Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη στη Στοκχόλμη (SIPRI).

  Η Ελλάδα μάλιστα, μαζί με τη Μεγάλη Βρετανία και τη Νορβηγία, είναι οι μοναδικές ευρωπαϊκές χώρες που συγκαταλέγονται στους 20 μεγαλύτερους εισαγωγείς όπλων