Προβολή Χωρίς τίτλο σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Παρουσιάζεται σήμερα νέα έκθεση του ευρωκοινοβουλίου για την ΚΑΠ μετά το 2013

Νέο σχέδιο έκθεσης για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2013, του Γερμανού ευρωβουλευτή Albert Dess, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, πρόκειται να παρουσιαστεί σήμερα το μεσημέρι στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου. Το σχέδιο αυτό, εφόσον
εγκριθεί, θα αποτελεί τη δεύτερη έκθεση πρωτοβουλίας του Ευρωκοινοβουλίου με σκοπό να προκαταλάβει τη διαμόρφωση των νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΚΑΠ, οι οποίες αναμένονται περί τον Ιούλιο.


Σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο η βιώσιμη, παραγωγική και ανταγωνιστική γεωργία αποτελεί σημαντική συμβολή στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», καθώς και στην αντιμετώπιση νέων πολιτικών προκλήσεων όπως η ασφάλεια εφοδιασμού με τρόφιμα, η ενέργεια και οι βιομηχανικές πρώτες ύλες, η αλλαγή του κλίματος, το περιβάλλον και η βιοποικιλότητα, η υγεία και η δημογραφική αλλαγή, και για τους λόγους αυτούς επαναλαμβάνει την έκκληση του Ευρωκοινοβουλίου να διατηρηθεί ο γεωργικός προϋπολογισμός της ΕΕ κατά την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης τουλάχιστον στο ύψος του γεωργικού προϋπολογισμού για το 2013. Επίσης, υπογραμμίζει ότι η έκταση των νέων καθηκόντων της ΚΑΠ προσδιορίζεται κυρίως βάσει της χρηματοδότησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου•και ζητά να παραμείνει ισχυρός και καλά χρηματοδοτούμενος ο πρώτος πυλώνας της ΚΑΠ.

Επιπλέον, ζητά δίκαιη κατανομή των πόρων της ΚΑΠ για τον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα τόσο στα κράτη μέλη όσο και στους αγρότες του κάθε κράτους μέλους, απορρίπτει τις μεγάλες απότομες αλλαγές στην κατανομή αυτών των πόρων στα κράτη μέλη και θεωρεί κεντρικό στόχο τη διατήρηση της πολυμορφίας της γεωργίας και των χώρων παραγωγής της στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, συνηγορεί υπέρ του να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες στα κράτη μέλη•και για τον λόγο αυτόν, απορρίπτει μια ενιαία σε ολόκληρη την ΕΕ κατ’ αποκοπή άμεση πληρωμή. Στα πλαίσια αυτά ο εισηγητής προτείνει να λαμβάνει κάθε κράτος μέλος τουλάχιστον τα δύο τρίτα του κοινοτικού μέσου όρου άμεσων πληρωμών.

Ακόμη, σχετικά με τις άμεσες πληρωμές σε κάθε εκμετάλλευση, τάσσεται υπέρ της εγκατάλειψης των ιστορικών και σχετικών με την εκάστοτε εκμετάλλευση τιμών αναφοράς και ζητεί τη μετάβαση σε μια περιφερειακή ή εθνική ενιαία πριμοδότηση των αποσυνδεδεμένων πληρωμών, με βάση την έκταση εντός της επόμενης χρηματοδοτικής περιόδου, αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική στα επιμέρους κράτη μέλη, πράγμα που απαιτεί ειδικά μέτρα ανάλογα με την περιφέρεια.

Ο εισηγητής θέτει, επίσης, διάφορες έννοιες που περιγράφονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, όπως ο «ενεργός» και «μικρός» αγρότης, καθώς και το ερώτημα εάν οι περιβαλλοντικοί στόχοι που απαιτούνται για την νέα ΚΑΠ θα μπορούσαν να εφαρμοστούν καλύτερα μέσω του πυλώνα της αγροτικής ανάπτυξης και ενός καταλόγου αγροπεριβαλλοντικών μέτρων στο Δεύτερο Πυλώνα τα οποία κατ’ επιλογή οι αγρότες θα πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά, με την απειλή κυρώσεων επί των άμεσων ενισχύσεων που λαμβάνουν.

Το σχέδιο έκθεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες το προτεινόμενο από τον κ. Dess σχέδιο έχει εγείρει μεγάλες αντιδράσεις ακόμα και μεταξύ των ευρωβουλευτών, διότι αποκλίνει σημαντικά από την πρώτη έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου (Lyon) και από τις αρχικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως, το σχέδιο έκθεσης με τις προτεινόμενες τροπολογίες θα τεθεί σε ψηφοφορία πρώτα στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου και στη συνέχεια, το κείμενο που θα προκύψει θα τεθεί προς ψήφιση στην ολομέλεια, κατά τον Απρίλιο ή τον Μάιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου