Προβολή Χωρίς τίτλο σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης γυναικών από τον ΟΑΕΔΤο πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις.

Οι αυτοαπασχολούμενες γυναίκες που απασχολούν έως ένα άτομο, μπορούν να ενταχθούν στο "Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων". Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την προσεχή Δευτέρα ξεκινά των αυτοαπασχολούμενων γυναικών.

Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία για τη δημιουργία μίας νέας θέσης εργασίας με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης, για χρονικό διάστημα από έξι έως δεκαοκτώ μήνες, κατά το διάστημα απουσίας τους από την επιχείρηση λόγω κυοφορίας, λοχείας ή φροντίδας παιδιών, εφόσον κατά τον έλεγχο υπαγωγής προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος για το οποίο θα ενταχθούν στο πρόγραμμα (από 6 έως 18 μήνες), εφόσον το επιθυμούν δύνανται να συνεχίσουν το πρόγραμμα για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την συμπλήρωση των 48 μηνών επιχορήγησης και της δέσμευσης των 12 μηνών χωρίς επιχορήγηση.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο "ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων".

Σκοπός του συνολικού προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, ως κίνητρο για την πρόσληψη 40.000 άνεργων, για πλήρη απασχόληση, με έμφαση στους νέους έως 30 ετών και στις ειδικές ομάδες ανέργων όπως : άνεργοι που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και στους οποίους υπολείπονται μέχρι 1.500 ημέρες ασφάλισης ή έως 5 έτη για την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη θεμελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Γυναίκες μακροχρόνια άνεργες, άνω των 45 ετών και άνεργες γυναίκες, άνω των 50 ετών, πολύτεκνοι/νες και τρίτεκνοι/νες και αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Πενταετούς θητείας οι εποχικοί πυροσβέστες


  Στο επίκεντρο του Υπουργικού βρέθηκαν οι εισηγήσεις των υπουργών Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου και Περιφερειακής Ανάπτυξης Μιχάλη Χρυσοχοϊδη.

  Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε και η μετάβαση των 5.416 εποχικών πυροσβεστών σε καθεστώς πενταετούς θητείας με την επωνυμία Επικουρικοί Πυροσβέστες, αντί του ισχύοντος μέχρι τώρα καθεστώτος των 8μηνων συμβάσεων.

Αγροφυλακή τέλος


  Το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Γιώργο Παπανδρέου, αποφάσισε τη κατάργηση της Αγροφυλακής, συγκεκριμένα η αγροφυλακή, η ίδρυση της οποίας έγινε από τη Νέα Δημοκρατία, διαλύεται και οι υπάλληλοι μετατάσσονταν σε δασικές υπηρεσίες.

Αλλάζει ο τρόπος καταβολής των συντάξεων ΟΓΑ


   Στην αλλαγή του τρόπου πληρωμής των παροχών του Οργανισμού, τις οποίες θα καταβάλλει με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού που θα τηρείται στα ΕΛΤΑ, κατ'Α επιλογή του συνταξιούχου, προχωρά ο ΟΓΑ στο πλαίσιο υλοποίησης της πολιτικής εκσυγχρονισμού του. Η διαδικασία απογραφής των συνταξιούχων του ΟΓΑ (άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού) για την εφαρμογή του νέου τρόπου πληρωμής των συντάξεων θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Ο ΟΓΑ έχει ξεκινήσει ήδη την ταχυδρομική αποστολή προς τους συνταξιούχους του των απογραφικών δελτίων και σχετικών ενημερωτικών εντύπων μέσω των οποίων ενημερώνει για τις ενέργειες τις οποίες πρέπει να κάνει ο συνταξιούχος του Οργανισμού για την απογραφή του και την ένταξή του στο νέο σύστημα πληρωμών.


    Με αυτό τον νέο τρόπο πληρωμής των συντάξεων από τον ΟΓΑ, απλοποιούνται πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες και παρέχεται η δυνατότητα στους συνταξιούχους του Οργανισμού να εισπράττουν τη σύνταξή τους μέσω τράπεζας της επιλογής τους ή λογαριασμού τους στα ΕΛΤΑ. Σχετικά με τη διαδικασία απογραφής και τον νέο τρόπο είσπραξης των συντάξεων μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛΤΑ, ο συνταξιούχος του ΟΓΑ πρέπει να δηλώσει τον λογαριασμό που επιθυμεί να πιστώνεται η σύνταξή του. Κάθε τετράμηνο θα αποστέλλεται από τον ΟΓΑ ενημερωτικό σημείωμα με ανάλυση των μηνιαίων συντάξεων και άλλων παροχών που έχουν πιστωθεί στον λογαριασμό του συνταξιούχου που τηρείται σε τράπεζα ή ΕΛΤΑ.

Λουκέτα εξπρές θα µπορεί να επιβάλλει εφεξής το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού


   Λουκέτα εξπρές θα µπορεί να επιβάλλει εφεξής το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος σε επιχειρήσεις που εντοπίζονται να φοροδιαφεύγουν ή εµπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος και διαφθοράς.


  Οσοι πιάνονται στα δίχτυα του θα έχουν περιθώριο πέντε ηµερών πριν την έκδοση της καταλογιστικής πράξης για να αντικρούσουν τα ευρήματα τωνελεγκτικών αρχών και παρ’ ότι εξακολουθούν να έχουν το δικαίωµα άσκησης προσφυγής εντός 30 ηµερών, σε αντιδιαστολή µε ό,τι ίσχυε µέχρι σήµερα, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να «µπλοκάρουν» διά της προσφυγής στη ∆ικαιοσύνη την απόφαση για λουκέτο.

   Η επιχείρηση θα κατεβάζει ρολά ανάλογα µε το μέγεθος της παράβασης γιαδιάστηµα έως και έξι µήνες, το Σ∆ΟΕµε ειδικές σφραγίδες και λουκέτα θα αμπαρώνει την είσοδο ενώ στη βιτρίνα της επιχείρησης θα θυροκολλείται και η απόφαση αναστολής λειτουργίας.Για την είσπραξη των προστίµων που θα επιβάλλονται παράλληλα, θα αναλαµβάνει δράση ηεφορία του επιτηδευµατία η οποία θα µπλοκάρει και την έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας.