Προβολή Χωρίς τίτλο σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Μέτρα αντιπυρικής προστασίας για το 2011


Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με ανακοίνωσή του γνωστοποίησε τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας για το 2011.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:


«Με στόχο την ουσιαστική προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη, προχωράει στην εφαρμογή μιας σειράς μέτρων που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη συνεργασία και στον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Χαρακτηριστικό της προσπάθειας που γίνεται προς την κατεύθυνση αυτή είναι η σύνταξη νέων προδιαγραφών Αντιπυρικών Σχεδίων που αντικαθιστούν εκείνες που ήταν σε εφαρμογή από το 1981. Για το σκοπό αυτό δόθηκε εντολή σε όλα τα δασαρχεία να δημιουργήσουν νέα αντιπυρικά σχέδια τα οποία θα αποτυπώνουν σε ένα ενιαίο, για όλους τους φορείς, χαρτογραφικό υπόβαθρο, τα επιχειρησιακά δεδομένα - όπως η βλάστηση, οι χώροι διασποράς, τα προκατασταλτικά έργα οι δρόμοι και οι δεξαμενές - με βάση τα οποία θα οργανώνεται η πρόληψη των πυρκαγιών.

Τα επιχειρησιακά κέντρα του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στελεχώνονται με Δασολόγους ή Δασοπόνους οι οποίοι θα αποτελούν το σύνδεσμο με το Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας του ΥΠΕΚΑ και τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων αλλά και η άμεση συνεργασία τους με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να υλοποιούνται τα μέτρα πολιτικής προστασίας και κυρίως ο προληπτικός αποκλεισμός δασικών δρόμων κατά τις επικίνδυνες μέρες και ώρες για την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Παράλληλα, από την 1η Ιουνίου 2011 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2011 που λήγει η αντιπυρική περίοδος, οι Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες έχουν προσαρμόσει το πρόγραμμα λειτουργίας τους ώστε οι συνολικά 3000 υπάλληλοι που τις στελεχώνουν, να δέχονται καταγγελίες και να πραγματοποιούν περιπολίες τις απογευματινές ώρες, καθώς και κατά τη διάρκεια των αργιών. Για την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού και προκειμένου να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο έργο τους έχει εξασφαλιστεί ποσό ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον Τακτικό Προϋπολογισμό καθώς και αντίστοιχο ποσό για την πρόσληψης εποχιακού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων 8μηνης απασχόλησης.

Τέλος προχωρά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η ενσωμάτωση του προσωπικού της καταργηθείσας αγροφυλακής, στις δασικές υπηρεσίες.

Σε ότι αφορά στην ενίσχυση των Δασικών Υπηρεσιών με οικονομικούς πόρους, το ΥΠΕΚΑ έχει εξασφαλίσει 510.000 ευρώ από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη των άμεσων λειτουργικών εξόδων τους ενώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έχει συμπεριλάβει πίστωση ύψους 1,5-2 εκ ευρώ για συντήρηση - βελτίωση - βατότητας του Δασικού Οδικού Δικτύου ώστε να εξυπηρετηθεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής και η κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Αποφασίστηκε η συνέχιση της χρηματοδότησης Δασικών Συνεταιρισμών σε Εύβοια, Αιτωλοακαρνανία, Χαλκιδική για την υλοποίηση προγραμμάτων καθαρισμού των δασών. Οι Δασικοί Συνεταιρισμοί έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά καθαρισμούς της ξηράς καύσιμης ύλης σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας (ξερή συσσωρευμένη βιομάζα). Επιπροσθέτως μπορούν να αξιοποιηθούν στην καταστολή.

Επιπλέον, το ΥΠΕΚΑ προχώρησε στην απλούστευση των διαδικασιών για την εκτέλεση των μικρών έργων και εργασιών προληπτικού χαρακτήρα, προϋπολογισμού μέχρι 20.000 ευρώ (καθαρισμοί των κρασπέδων στις παρυφές του οδικού δικτύου, συντηρήσεις κλπ ) με άμεση έγκριση από τις Διευθύνσεις Δασών.

Αντίστοιχα με το νόμο για τη Βιοποικιλότητα μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα για τις προγραμματικές συμβάσεις των ΟΤΑ μέχρι ποσού 500.000 ευρώ στους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Επίσης ενεργοποιήθηκε και το επιχειρησιακό πρόγραμμα, Αλ. Μπαλτατζής το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις Δασικές Υπηρεσίες και τους ΟΤΑ να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης έργων στο πλαίσιο της διάταξης «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των Δασικών Εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές, κυρίως από πυρκαγιές».

Προωθείται εγκύκλιος προς τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την αξιοποίηση του εθελοντισμού στο έργο της πρόληψης και την υποστήριξη - διευκόλυνση του έργου των κοινωνικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.

Επίσης με άλλη εγκύκλιο που προωθείται προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες του Κράτους (κρατικούς και αιρετούς Περιφερειάρχες) ζητείται η αξιοποίηση των μηχανικών μέσων και του εξοπλισμού δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών. Αντίστοιχα το ΥΠΕΚΑ με έγγραφό του τόσο προς τη ΔΕΗ όσο και προς τον ΟΣΕ ζήτησε να προχωρήσουν σε καθαρισμούς των δικτύων τους.

Τέλος, καταβάλλεται προσπάθεια προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τη χρηματοδότηση εκτάκτου προγράμματος πρόληψης των πυρκαγιών από το Πράσινο Ταμείο».   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου