Προβολή Χωρίς τίτλο σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

Στη Βουλή το ν/σ για την κατάργηση της αγροφυλακής

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με το οποίο καταργείται η αγροφυλακή και συστήνεται Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας.

Στο νομοσχέδιο με το οποίο καταργείται η αγροφυλακή, ρυθμίζονται ταυτόχρονα και θέματα που αφορούν τους εποχικούς πυροσβέστες -μαζί με εισαγωγή του θεσμού του πυροσβέστη πενταετούς
υποχρέωσης. που θα αντικαταστήσει το θεσμό των εποχικών.Όσον αφορά το Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, αυτό θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό, με αρμοδιότητα την συλλογή, καταγραφή, αξιολόγηση και περαιτέρω διερεύνηση καταγγελιών κατάχρησης εξουσίας, ή ιδιότητας εκ μέρους του προσωπικού που υπηρετεί στο υπουργείο κατά την άσκηση των καθηκόντων του και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, βασανιστήρια, παράνομη χρήση πυροβόλου όπλου και προσβλητική, εν γένει, συμπεριφορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου