Προβολή Χωρίς τίτλο σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Μέσα σε έξι χρόνια στελέχη της Δεη και εργολάβοι «έφαγαν» 3,3 εκατ. ευρώ!

Όχι ένα, όχι δυο αλλά 3,3 εκατ. ευρώ «έφαγαν» στη ΔΕΗ στην περίοδο 2003-2009. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού πλήρωσε σε εργολάβους ποσά 4,2 εκατ. ευρώ για υλικά που σε τιµές αγοράς δεν κοστίζουν παρά 900.000 ευρώ! ∆ηλαδή τα 3,3 εκατ. ευρώ ήταν υπερτιµολογήσεις...

Σύμφωνα με Τα Νέα, την περίοδο εκείνη η επιχείρηση κατέβαλλε για αγορές συστηµάτων ασφαλείας, όπως συναγερµοί, κλειστά
κυκλώµατα παρακολούθησης, ασυρµάτους και µπαταρίες ποσά τουλάχιστον πέντε φορές πάνω από την πραγµατική τους αξία.Στη διαπίστωση αυτή καταλήγει πόρισµα εσωτερικής έρευνας που διεξήγαγε η ∆ΕΗ σχετικά µε 224 µικρές και µεγάλες εργολαβίες που έγιναν την εν λόγω περίοδο σε 21 κτήριά της στην Αττική.Μετά την παρουσίαση του πορίσματος, η διοίκηση στέλνει στον εισαγγελέα έξι στελέχη της και συνολικά εννέα εργολάβους, στους οποίους οι πρώτοι «µοίραζαν» έργα. Τα εν λόγω έργα πραγµατοποιήθηκαν κατά το διάστηµα 18/7/2003 - 29/5/2009.Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εγκατάστασης το 2006 κλειστού συστήµατος τηλεόρασης σε κτήριο της ∆ΕΗ, έναντι ποσού 93.048 ευρώ, το οποίο ο πραγµατογνώµονας εκτιµά στο πόρισµα πως δεν κοστίζει παρά 17.175 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, για υλικά αξίας 12.290 ευρώ η ∆ΕΗ κατέβαλλε 90.460 ευρώ, δηλαδή -όπως αναφέρει το πόρισµα- 7,36 φορές περισσότερα.Η πραγµατική εικόνα είναι µάλιστα χειρότερη. Σύµφωνα µε το πόρισµα, «όπως αναφέρει στις εκθέσεις του ο πραγµατογνώµονας, κατά τον υπολογισµό του κόστους των έργων έχει λάβει υπόψη για τα χρησιµοποιηθέντα υλικά στα έργα τιµές τιµοκαταλόγου λιανικής (ενώ είναι γνωστό ότι οι εργολάβοι αγοράζουν σε τιµές χονδρικής). Εποµένως, η συνολική πραγµατική διαφορά είναι ακόµη µεγαλύτερη».Η έρευνα έδειξε ότι το «µοίρασµα» των έργων γινόταν µέσω της κατάτµησής τους, σε πολλά µικρότερα αξίας µερικών χιλιάδων ευρώ κάθε ένα, ώστε έτσι να ανατίθενται απευθείας σε συγκεκριµένους εργολάβους, χωρίς διαγωνισµούς. Μάλιστα, από το σύνολο των έργων τα 72 αξίας 3,3 εκατ. ευρώ λόγω του ύψους τους (άνω των 15.000 ευρώ έκαστο) είχαν θεωρηθεί από επτά διαφορετικούς ελεγκτές, αλλά µόνο σε µια περίπτωση έγινε παρατήρηση για κατάτµηση και µη επαρκή τεκµηρίωση!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου