Προβολή Χωρίς τίτλο σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

Οι πολίτες της Ε.Ε. νοιάζονται για το περιβάλλον


Στη μεγάλη πλειονότητά τους οι ευρωπαίοι συμφωνούν ότι η αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και η προστασία του περιβάλλοντος μπορούν να δώσουν δύναμη στην οικονομική ανάπτυξη της Ε.Ε. Η έκθεση αποστέλλει επίσης ηχηρό μήνυμα για ενωσιακή δράση: παρά την οικονομική κρίση, σχεδόν 9 στους 10 ευρωπαίους νομίζουν ότι θα πρέπει να διατεθεί ενωσιακή χρηματοδότηση για τη στήριξη φιλικών για το περιβάλλον δραστηριοτήτων. Υπάρχει επίσης μαζική στήριξη για νομοθεσία σε ενωσιακό επίπεδο: περισσότεροι από 8 στους 10 ευρωπαίους συμφωνούν ότι είναι αναγκαία ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα τους.Η πλέον πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι το περιβάλλον αποτελεί σοβαρό προσωπικό μέλημα για περισσότερο από το 90% εκείνων που συμμετέσχαν στη δημοσκόπηση σε ένα έκαστο από τα κράτη μέλη.
Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Janez Potočnik δήλωσε τα εξής: «Πολλές από τις τάσεις αυτές δείχνουν ότι οι ευρωπαίοι τώρα παρά οποτεδήποτε άλλοτε νοιάζονται πολύ για το περιβάλλον. Αυτό μεταφράζεται σε πράξεις και όχι απλώς σε καλές προθέσεις: 2 στους 3 ευρωπαίους δηλώνουν ότι τον τελευταίο μήνα ξεχώρισαν απόβλητα για ανακύκλωση, οι περισσότεροι από τους μισούς προσπαθούν να περικόψουν την ενεργειακή τους κατανάλωση, 4 στους 10 προσπαθούν να χρησιμοποιούν λιγότερα προϊόντα που καταλήγουν σε απόβλητα και περισσότεροι ευρωπαίοι διαλέγουν περιβαλλοντικώς φιλικότερα μεταφορικά μέσα. Οι διαπιστώσεις δικαιώνουν επίσης σε μεγάλο βαθμό το ευρωπαϊκό όραμα. Προσφέρουν αναντίρρητη στήριξη για την έκδοση περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε ενωσιακό επίπεδο.»
Οι φυσικοί πόροι δημιουργούν αυξανόμενη ανησυχία
Η έρευνα αποκαλύπτει ότι αυξάνεται η συνειδητοποίηση των πιέσεων που ασκούνται στους φυσικούς πόρους. Όταν ρωτήθηκαν για λύσεις, 8 στους 10 εξέφρασαν την επιθυμία να προσπαθήσουν περισσότερο οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν φυσικούς πόρους αποδοτικότερα, περισσότεροι από 7 στους 10 επιθυμούν να πράττουν περισσότερα οι εθνικές κυβερνήσεις και σχεδόν 7 στους 10 θεωρούν ότι οι ίδιοι οι πολίτες θα πρέπει να πράξουν περισσότερα.
Όταν ερωτήθηκαν για τις πέντε κορυφαίες περιβαλλοντικές ανησυχίες, περισσότεροι από 3 στους 10 ευρωπαίους αναλογίζονται τώρα πλέον την εξάντληση των φυσικών πόρων (33%, αύξηση έναντι 26% το 2007), 41% τη ρύπανση των υδάτων, 33% την αύξηση των αποβλήτων (αύξηση έναντι ποσοστού 24%) και το 19% την κατανάλωση (αύξηση έναντι του 11%). Η ανησυχία για την απώλεια βιοποικιλότητας παραμένει, αντίθετα, χαμηλή προτεραιότητα – μόλις το 22% αναλογίζονται την απώλεια ειδών και ενδιαιτημάτων.
Εντολές για δράση
Παρά την οικονομική κρίση, το 89% των ευρωπαίων θεωρούν ότι θα πρέπει να διατεθεί περισσότερη χρηματοδότηση για τη στήριξη της προστασίας του περιβάλλοντος.
Σε ποσοστό 81% υποστηρίζουν εστιασμένη στο περιβάλλον νομοθεσία σε ενωσιακό επίπεδο ως αναγκαίο μέσο προστασίας του περιβάλλοντος (1 εκατοστιαία μονάδα λιγότερο σε σύγκριση με το 2007).
Σχεδόν το 60% των ευρωπαίων θεωρούν ότι οι φιλικές για το περιβάλλον διαδικασίες προμηθειών αποτελούν τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων, ενώ λιγότεροι από το 30% τάσσονται υπέρ λύσεων που είναι απλώς οικονομικώς αποδοτικές.
Η δράση και η χρηματοδοτική στήριξη πέραν των συνόρων της Ε.Ε.χει επίσης πολλούς οπαδούς, με το 79% να πιστεύει ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να βοηθήσει τη στήριξη χωρών εκτός Ε.Ε. ώστε να προστατευθεί το περιβάλλον.
Παράκληση για περισσότερη πληροφόρηση
Αν και οι περισσότεροι ευρωπαίοι αισθάνονται εύλογα καλά ενημερωμένοι για το περιβάλλον (60%, αυξημένο ποσοστό έναντι του 55% το 2007), εντοπίστηκαν ελλείμματα πληροφόρησης σε ορισμένους τομείς. Περίπου το 50% των ευρωπαίων αισθάνεται ότι τα ισχύοντα συστήματα σήμανσης δεν τους επιτρέπουν να ταυτοποιούν με εμπιστοσύνη φιλικά για το περιβάλλον προϊόντα. Οι πολίτες θα επιθυμούσαν επίσης να ενημερώνονται καλύτερα για τις επιπτώσεις που έχουν συνήθεις χημικές ουσίες στην υγεία τους (40%), για τη χρήση των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στη γεωργία (37%), για τη ρύπανση λόγω παρασιτοκτόνων και λιπασμάτων στη γεωργία και για την εξάντληση των φυσικών πόρων (27%).
Ιστορικό
Η υπόψη έρευνα διεξάχθηκε στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διάστημα μεταξύ 13 Απριλίου και 8 Μαΐου 2011. Απάντησαν περίπου 26.825 άτομα από διαφορετικές κοινωνικές και δημογραφικές ομάδες, από τα οποία ελήφθη προσωπική συνέντευξη στη μητρική τους γλώσσα για λογαριασμό της ΓΔ Περιβάλλοντος.
Πηγή:ec.europa.eu/public_opinion

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου