Προβολή Χωρίς τίτλο σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

Συνεργασία των πανεπιστημίων Πελοποννήσου και Σορβόνης


Το πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με απόφαση της Συγκλήτου, δημιουργεί διεθνείς συνεργασίες, προχωρώντας στην υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με το γαλλικό πανεπιστήμιο της Σορβόνης.
 Τα δύο πανεπιστήμια αποφάσισαν να δημιουργήσουν το απαραίτητο πλαίσιο που θα προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές που διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις νομοθεσίες
των δύο χωρών προσόντα να εκπονούν διδακτορική διατριβή με συνεπίβλεψη.

Με βάση το πρωτόκολλο συνεργασίας, οι υποψήφιοι διδάκτορες που υπόκεινται στο καθεστώς της εκπόνησης διατριβής με συνεπίβλεψη θα εργάζονται υπό την επίβλεψη και την ευθύνη δύο επιβλεπόντων, από τους οποίους ο καθένας ορίζεται από κάθε ένα από τα δύο συνεργαζόμενα πανεπιστήμια.

Τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής θα αναλαμβάνει ένα εκ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, το οποίο θα ορίζεται στη σύμβαση που θα υπογράφεται από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα για κάθε διατριβή.

Η διαδικασία εκπόνησης της διατριβής θα γίνεται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη νομοθεσία της χώρας, το ίδρυμα της οποίας έχει τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της εκπόνησής της. Στο ίδρυμα αυτό θα γίνεται και η τελική κρίση της διατριβής του υποψηφίου.
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου