Προβολή Χωρίς τίτλο σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Διευκολύνσεις ΔΕΗ σε λογαριασμούς των αγροτώνΑγροτικό Τιμολόγιο - Διακοπτόμενο για αγροτική χρήση το οποίο παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από όλα τα υπάρχοντα τιμολόγια, παρά την αύξηση του 6% που προσεγγίζει τις τιμές του
ΚΟΤ παρέχει η ΔΕΗ σύμφωνα με το νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), που θεσμοθετήθηκε με την Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010.
Αυτό απαντά η ΔΕΗ σε ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Βασιλικής Τσόνογλου – Βυλλιώτη,    
Ολόκληρη η απάντηση της ΔΕΗ έχει ως εξής:
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιχείρησης και κυρίως τα καταστήματα μας πανελλαδικά, αντιμετωπίζουν με τη δέουσα προσοχή όλα τα αιτήματα πελατών μας ή φορέων που τους εκπροσωπούν για ρύθμιση των οφειλών τους, στις περιπτώσεις που αδυνατούν να εξοφλήσουν εφάπαξ τους λογαριασμούς ρεύματος. Σημειώνεται ότι, τα τοπικά μας Καταστήματα ενεργούν πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον κανονισμό της Επιχείρησης.
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Επιχείρησης και τον ισχύοντα Κώδικα Προμήθειας, εάν ένας λογαριασμός δεν εξοφληθεί μέχρι και την έκδοση του επόμενου λογαριασμού, τότε το ανεξόφλητο ποσό ενσωματώνεται αυτόματα στον επόμενο λογαριασμό και σε ευδιάκριτο σημείο επί του λογαριασμού αναγράφεται ειδικό μήνυμα «Ειδοποίηση Διακοπής», με το οποίο ο πελάτης ενημερώνεται εγγράφως για την επικείμενη διακοπή ρεύματος στην περίπτωση που δεν εξοφληθεί, μέχρι την ημερομηνία λήξης του δεύτερου αυτού λογαριασμού, κατ’ ελάχιστον το ποσό οφειλής που προέρχεται από τον προηγούμενο λογαριασμό. Έτσι, στην πράξη οι πελάτες με διμηνιαίους λογαριασμούς ρεύματος, δηλαδή το σύνολο σχεδόν των πελατών, έχουν πλέον περιθώριο να εξοφλήσουν τον λογαριασμό τους:
Α) 80 ημέρες από την έκδοση του και
Β) 20 ημέρες μετά την έγγραφη ειδοποίηση τους με τον επόμενο λογαριασμό.
Εν τούτοις και παρά τα ως άνω σημαντικά χρονικά περιθώρια που έχουν οι πελάτες μας για την εξόφληση των λογαριασμών τους, οι υπηρεσίες μας, λαμβάνοντας υπόψη τα επιπρόσθετα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, προβαίνουν στις ευνοϊκότερες κατά το δυνατόν ρυθμίσεις των οφειλών τους. Στα ως άνω πλαίσια βεβαίως εξυπηρετούνται πρωτίστως οι ευπαθείς ομάδες καταναλωτών με σοβαρά προβλήματα.
Πιο συγκεκριμένα στους πελάτες των ως άνω κατηγοριών που εξακολουθούν να έχουν αδυναμία εξόφλησης των λογαριασμών ρεύματος και μετά την παρέλευση των 80 ημερών από την έκδοση του λογαριασμού τους, παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλουν εγγράφως αίτημα διακανονισμού της οφειλής τους, το οποίο εξετάζεται άμεσα για τις δυνατότητες ικανοποίησης του από τα αρμόδια Υπηρεσιακά όργανα της Επιχείρησης.
Περαιτέρω όμως ακόμα και στην περίπτωση που κάποιος πελάτης μας δεν μερίμνησε εγκαίρως στις ως άνω προθεσμίες να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει με διακανονισμό τις οφειλές του και ως εκ τούτου διεκόπη η ηλεκτροδότηση στο ακίνητο του λόγω χρέους, εάν για σοβαρό απόλυτο δικαιολογημένο λόγο, αδυνατεί να εξοφλήσει το σύνολο της οφειλής του, προκειμένου να γίνει επανασύνδεση του ρεύματος, μπορεί να υποβάλλει αίτημα διακανονισμού, προς εξέταση και έγκριση από τα αρμόδια Υπηρεσιακά όργανα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου