Προβολή Χωρίς τίτλο σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

Απελευθέρωση της αγοράς στα ΤΑΧΙ


Στην απελευθέρωση του τομέα των Επιβατικών Αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης, (Αγοραία-ΤΑΧΙ) προχωράει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συνεχίζοντας το έργο των γενικότερων διαρθρωτικών αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση.
 Στόχος των προωθούμενων αλλαγών, όπως δήλωσε ο υπουργός Δημήτρης Ρέππας, είναι ο εκσυγχρονισμός και η οργάνωση της αγοράς κατά τα πρότυπα των μεγάλων
ευρωπαϊκών πόλεων, με τη θέσπιση ανοικτών διαδικασιών για την απόκτηση της άδειας και την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδηγού ΤΑΧΙ.

Η νομοθετική πρωτοβουλία θα προβλέπει τη δημιουργία νέων τύπων ΤΑΞΙ (7-θέσια, 9-θέσια) και ΤΑΞΙ με λιγότερα διακριτικά και διαφορετικό κόμιστρο.

Σε ό,τι αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, αίρονται οι μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις, που προέβλεπαν ότι άδεια ΤΑΞΙ μπορούσαν να αγοράζουν μόνο φυσικά πρόσωπα ή ιδιότυπες εταιρείες. Στο εξής, εταιρείες οποιασδήποτε μορφής θα μπορούν να αγοράσουν άδειες ΤΑΞΙ, αλλά θα υπάρχει και πρόβλεψη για την αποτροπή δημιουργίας ολιγοπωλίων ή μονοπωλίων.

Για την πρόσβαση στο επάγγελμα καταργούνται όλα τα ασυμβίβαστα ως προς την έκδοση ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου, αίρεται ο γεωγραφικός περιορισμός της άδειας, η οποία θα ισχύει για όλη την Ελλάδα, ενώ θα απαιτείται επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και απολυτήριο Γυμνασίου ή ισοτίμου της αλλοδαπής.

Τέλος, προβλέπεται και η αλλαγή του χρώματος των αυτοκινήτων, ενώ εκσυγχρονίζονται τα διοικητικά πρόστιμα για τις παραβάσεις οδηγών και ιδιοκτητών ΕΔΧ α
υτοκινήτων.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου