Προβολή Χωρίς τίτλο σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

Παρέμβαση Καραμίχα για οφειλές αγροτών και ΕΑΣ πυρόπληκτων περιοχών


Παράταση του χρόνου αποπληρωμής των ενήμερων οφειλών τους, οι οποίες έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3816/2010, τουλάχιστον για μια πενταετία με παράλληλη απαλλαγή της καταβολής των αναλογούντων τόκων, ζητά για λογαριασμό των αγροτών και των ΕΑΣ περιοχών που επλήγησαν από τις φωτιές του 2007, από τον υπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Παπακ/νου, ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτος Καραμίχας.
Ολόκληρη η επιστολή Θέμα: Παράταση χρόνου αποπληρωμής οφειλών αγροτών και ΕΑΣ του Ν. 3816/2010
Κύριε Υπουργέ, Όπως είναι γνωστό τη θερινή περίοδο του
2007 σημειώθηκαν καταστροφικές πυρκαγιές σε πέντε νομούς της χώρας μας με τραγικές συνέπειες. Οι πέντε αυτοί νομοί εκτός των απωλειών σε ανθρώπινες ζωές υπέστησαν και σημαντικές οικονομικές ζημιές.


Ο πρωτογενής τομέας ήταν αυτός που επλήγη άμεσα και κύρια από τις πυρκαγιές, αφού εξαιτίας τους καταστράφησαν τεράστιες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης, βοσκοτόπια και ζωικό κεφάλαιο ενώ από την μια στιγμή στην άλλη εξανεμίστηκαν οι πηγές άντλησης των εισοδημάτων των αγροτών τουλάχιστον για μια πενταετία.


Η πολιτεία αντιλαμβανόμενη το μέγεθος της φυσικής καταστροφής στην οικονομία των νομών αυτών αλλά και τις ευθύνες της, έδωσε την δυνατότητα σε επαγγελματίες/επιχειρήσεις που ήταν εγκατεστημένες και λειτουργούσαν στους πυρόπληκτους νομούς να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με τις, με αριθμ. 36579/Β.1666/27-08-2007 και 2/54310/0025/13-09-2007 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.


Οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών των πληγέντων νομών που εμφάνιζαν οφειλές στα πιστωτικά ιδρύματα και πληρούσαν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω αποφάσεων εντάχθηκαν στις παραπάνω ρυθμίσεις. Τα επόμενα έτη και λόγω της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές, σε πολλούς νομούς παρατηρήθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα από βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις (π.χ. Εύβοια) τα οποία επιδείνωσαν την οικονομική κατάσταση των ήδη πληγέντων από τις πυρκαγιές αγροτών και Ε.Α.Σ. Οι Ε.Α.Σ. ως όφειλαν συνέδραμαν τους αγρότες των περιοχών τους, είτε ετεροχρονίζοντας τις οικονομικές απαιτήσεις τους είτε παρέχοντάς τους πιστώσεις για την αγορά σπόρων, λιπασμάτων, γεωργικών φαρμάκων κ.λ.π., εφοδίων, άκρως απαραίτητων για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.


Η Πολιτεία με την ψήφιση του Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6Α ΄/26.01.2010) που κατά κύριο λόγο στόχευε στην ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις, συμπεριέλαβε στις διατάξεις του και τα ήδη ρυθμισμένα δάνεια των πυρόπληκτων περιοχών παρατείνοντας την αποπληρωμή τους κατά δύο έτη (από το 2017 στο 2019) με καταβολή μόνο των τόκων που αντιστοιχούν στη διετία της παράτασης.


Η σημειωθείσα τελευταία αλματώδης αύξηση των επιτοκίων σε συνδυασμό με την δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας καθιστά ήδη δυσχερή την εξυπηρέτηση των παραπάνω δανείων. Ειδικότερα στον πρωτογενή τομέα η μείωση της κατανάλωσης έχει οδηγήσει σε μείωση των τιμών σε όλα σχεδόν τα παραγόμενα προϊόντα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, με αποτέλεσμα οι αγρότες και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σ΄ αυτόν, να αντιμετωπίζουν εντονότατα προβλήματα ρευστότητας.


Στην περίπτωση που η ήδη διαμορφωθείσα δυσμενής κατάσταση επιβαρυνθεί με την σχεδόν βέβαια περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων (αύξηση επιτοκίου της ΕΚΤ στο 1,75% μέχρι τέλους του 2011 από 1,25% που είναι σήμερα) είναι προφανές ότι θα δρομολογηθούν ανεξέλεγκτες καταστάσεις και μη αντιμετωπίσιμα προβλήματα.


Με βάση τα παραπάνω και προκειμένου να μην οδηγηθούν οι αγρότες/επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα των πυρόπληκτων νομών σε μη αναστρέψιμη πορεία, κρίνεται επιβεβλημένη η παράταση του χρόνου αποπληρωμής των ενήμερων οφειλών τους, οι οποίες έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3816/2010, τουλάχιστον για μια πενταετία με παράλληλη απαλλαγή της καταβολής των αναλογούντων τόκων.


Με τιμή


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ


Τζανέτος Καραμίχας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου