Προβολή Χωρίς τίτλο σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Χωρίς προτεραιότητα οι αιτήσεις των αγροτών για εγκατάσταση φ/β στα διασυνδεδεμένα νησιά


Αιτήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα 28 νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου που είναι διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό δίκτυο δέχεται από σήμερα η ΔΕΗ, στα κατά τόπους γραφεία. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η επιχείρηση, όλες οι αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων από κατ' επάγγελμα αγρότες, θα εξεταστούν με ενιαία σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας και του αριθμού πρωτοκόλλου. Για το θέμα έχει παρέμβει κατ’ επανάληψη η ΠΑΣΕΓΕΣ, ζητώντας να ισχύσει η προτεραιότητα στην εξέταση των «αγροτικών» αιτήσεων.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της επιχείρησης, σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, οι αιτήσεις αφορούν μονάδες ισχύος έως 150 κιλοβάτ και θα γίνονται με την εξής διαδικασία:
-Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να προσκομίζουν στη ΔΕΗ εγγυητική επιστολή για ποσό ίσο με την ισχύ του σταθμού επί 150 καθώς και επιστολή καταρχήν ενδιαφέροντος τράπεζας ή άλλου πιστωτικού Ιδρύματος για τη χρηματοδότηση της επένδυσης. Θα έχουν χρονικό περιθώριο ενεργοποίησης της σύνεσης, 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η εγγυητική επιστολή θα τους επιστρέφεται, διαφορετικά θα καταπίπτει υπέρ του Διαχειριστή του Συστήματος.
-Η παραλαβή των αιτήσεων θα συνεχιστεί έως ότου καλυφθεί το περιθώριο που έχει καθοριστεί ανά νησί. Δεδομένου ότι οι Προσφορές Σύνδεσης θα έχουν διάρκεια έξι μηνών, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας θα αποδεσμεύεται η αντίστοιχη ισχύς, στη συνέχεια μπορούν να γίνουν δεκτές περισσότερες αιτήσεις ανάλογα με τα περιθώρια που δημιουργούνται.
-Όλες οι αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων από κατ' επάγγελμα αγρότες, θα εξεταστούν με ενιαία σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας και του αριθμού πρωτοκόλλου.
-Αιτήσεις υποβάλλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις από υπό σύσταση εταιρείες.
-Όλες οι αιτήσεις σύνδεσης θα κατατίθενται στις αρμόδιες ανά διασυνδεδεμένο νησί Περιοχές ΔΕΗ και όχι στις Διευθύνσεις Περιφερειών ΔΕΗ.
-Δεν θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις σύνδεσης από διαφορετικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για περισσότερους του ενός φωτοβολταϊκούς σταθμούς στο ίδιο ακίνητο, με κατάτμησή του μέσω μίσθωσης ή πώλησης επιμέρους τμημάτων του. Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές πολλαπλές αιτήσεις σε όμορα ακίνητα που υποβάλλονται υπό τη μορφή εμφανώς παρεμφερών ή εναλλασσόμενων εταιρικών σχημάτων. Μεμονωμένες αιτήσεις επί ομόρων ακινήτων διαφορετικής ιδιοκτησίας μπορούν να γίνονται αποδεκτές, υπό την επιφύλαξη της εξακρίβωσης της μη συσχέτισής τους κατά την φάση της εξέτασης.
-Δεν θα γίνονται δεκτές πολλαπλές αιτήσεις σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε κτίρια και στέγαστρα (δεκτή η εγκατάσταση ενός μόνο σταθμού ανά στέγη).
Τα νησιά στα οποία μπορούν να υποβάλλονται από σήμερα αιτήσεις, το όριο ισχύος και τα αρμόδια γραφεία της ΔΕΗ ανά νησί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ
Α/ΑΝΗΣΙΠΕΡΙΘΩΡΙΟ (kW) ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΗ
Νησιά Αιγαίου Πελάγους
1Σαμοθράκη1.475,0Περιοχή Αλεξανδρούπολης
2Θάσος8.250,0Περιοχή Καβάλας
3Αμολιανή425,0Περιοχή Πολυγύρου
4Σκιάθος6.050,0Περιοχή Βόλου
5Σκόπελος3.250,0Περιοχή Βόλου
6Αλόννησος1.300,0Περιοχή Βόλου
7Άνδρος4.100,0Περιοχή Μεσογείων
8Τήνος4.200,0Περιοχή Μεσογείων
9Εύβοια *12.050,0Περιοχή Χαλκίδας/ Περιοχή Αλιβερίου
10Κέα1.850,0Περιοχή Μεσογείων
11Αίγινα7.200,0Περιοχή Πειραιά
12Αγκίστρι525,0Περιοχή Πειραιά
13Πόρος2.400,0Περιοχή Ναυπλίου
14Ύδρα1.650,0Περιοχή Ναυπλίου
15Σπέτσες2.850,0Περιοχή Ναυπλίου
16Κύθηρα2.200,0Περιοχή Σπάρτης
17Σαλαμίνα4.900,0Περιοχή Πειραιά
18Ελαφόνησος375,0Περιοχή Σπάρτης
Νησιά Ιονίου Πελάγους
19Κέρκυρα42.600,0Περιοχή Κέρκυρας
20Παξοί1.625,0Περιοχή Κέρκυρας
21Αντίπαξοι25,0Περιοχή Κέρκυρας
22Λευκάδα10.150,0Περιοχή Άρτας
23Μεγανήσι225,0Περιοχή Άρτας
24Κάλαμος225,0Περιοχή Αγρινίου
25Καστός42,5Περιοχή Αγρινίου
26Κεφαλονιά14.050,0Περιοχή Κεφαλονιάς
27Ιθάκη1.550,0Περιοχή Κεφαλονιάς
28Ζάκυνθος23.450,0Περιοχή Ζακύνθου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου