Προβολή Χωρίς τίτλο σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010

Aυτόφωρο όσοι δεν καταβάλλουν το Δώρο Χριστουγέννων


   Υπό την απειλή αυτοφώρου βρίσκονται όσοι εργοδότες δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο από το νόμο Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζομένους. Οι Επιθεωρητές Εργασίας, κατόπιν εγκυκλίου του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΠΕ Χάλαρη Μιχάλη, βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς θα κινούν τη διαδικασία αυτοφώρου για όσους εργοδότες δεν καταβάλλουν το κατά το νόμο προβλεπόμενο δώρο Χριστουγέννων.
Ο Ειδικός Γραμματέας ζήτησε από τους Επιθεωρητές να εφαρμόσουν το νόμο με αμεσότητα και αυστηρότητα σε όσες περιπτώσεις εντοπιστεί εργοδοτική αυθαιρεσία.
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο "το δώρο των Χριστουγέννων δεν
αποτελεί κάποιο είδος πολυτέλειας και η καταβολή του δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε εργοδότη.
Η αντίδραση της ευνομούμενης πολιτείας μας, πρέπει να είναι αυστηρή, άμεση και καθοριστική, ώστε να μην υπάρξουν περιθώρια καταπάτησης της κείμενης νομοθεσίας".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου