Προβολή Χωρίς τίτλο σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Έγκρίσεις μικρών σχεδίων βελτίωσης

Την υπογραφή των Αποφάσεων ένταξης 41 Επενδυτικών Σχεδίων δικαιούχων κτηνοτρόφων, στο πλαίσιο της δράσης των Επενδύσεων Μικρού Κόστους στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Μικρά Σχέδια Βελτίωσης) του μέτρου 121 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013, προϋπολογισμού 1.740.836 ευρώ και δημόσιας δαπάνης 908.915 ευρώ, ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών /Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ.
Η δράση «Μικρά Σχέδια Βελτίωσης» για δικαιούχους
κτηνοτρόφους, αφορά σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων με την εισαγωγή σε αυτές της μηχανικής άμελξης, αλλά και με την ενίσχυση συμπληρωματικών επενδύσεων.
Στόχος, είναι ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση της συνολικής τους επίδοσης, μέσω της καλύτερης χρήσης των συντελεστών παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέων τεχνολογιών - καινοτομιών, βελτιώνοντας τις επιδόσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσον αφορά το περιβάλλον, την εργασιακή ασφάλεια, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων.
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 26 Ιουλίου του 2010 και λήγει στις 31 Μαρτίου του 2011 εκτός και αν πριν από την καταληκτική ημερομηνία εξαντληθούν οι διαθέσιμες πιστώσεις. Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο σχετικό μέτρο 485 αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 21.300.000 ευρώ και δημόσιας δαπάνης 11.200.000 ευρώ.

Σχετικός κατάλογος έχει ήδη αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσειςhttp://www.agrotikianaptixi.gr και http://msb.agrotikianaptixi.gr .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου