Προβολή Χωρίς τίτλο σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Προειδοποίηση για επικίνδυνες πράσινες πιπεριές

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) της Ε.Ε. ότι σε πράσινες πιπεριές τουρκικής προέλευσης, που διακινήθηκαν στην Αυστρία μέσω Γερμανίας, ανιχνεύθηκαν υπολείμματα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφαρμάκων) thiophanate methyl και carbendazim σε επίπεδα υψηλότερα των ανώτατων επιτρεπτών ορίων. Το φορτίο των πιπεριών εντοπίστηκε στην αγορά της Αυστρίας και σύμφωνα με την
ενημέρωση δεν διακινήθηκε στη χώρα μας.

Με αφορμή το περιστατικό αυτό και με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας δόθηκε εντολή στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, αν διαπιστωθεί εισαγωγή ή διακίνηση στην αγορά του εν λόγω προϊόντος (πιπεριές Τουρκικής προέλευσης), να προβούν σε επίσημη δειγματοληψία και εργαστηριακό έλεγχο για την παρουσία υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Επισημαίνεται ότι εντατικοί έλεγχοι διενεργούνται και αυστηρά πρόστιμα επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση της περί φυτοφαρμάκων νομοθεσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου