Προβολή Χωρίς τίτλο σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Με βήμα ταχύ αυξάνονται οι εξαγωγές ελληνικού οίνου

Άκρως ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία που συγκέντρωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τις εξαγωγικές οινοποιητικές επιχειρήσεις και τους φορείς που υλοποιούν προγράμματα προώθησης του ελληνικού κρασιού σε χώρες εκτός Ε.Ε. Σύμφωνα με την παρουσίαση της Ευαγγελίας Κούρεντα, προϊσταμένης του Τμήματος Οίνου του υπουργείου, σε ΗΠΑ,
Καναδά και Κίνα η αύξηση των εξαγωγών κυμάνθηκε γύρω από το 40%.
Επίσης, κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του τριετούς προγράμματος, τα διαθέσιμα κονδύλια απορροφήθηκαν κατά 85%, με 42 δικαιούχους, οι οποίοι υλοποιούν δύο οριζόντια προγράμματα (Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου και Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών), 16 προγράμματα ομάδων και 24 προγράμματα μεμονωμένων επιχειρήσεων.Στη συνέχεια, η κυρία Κούρεντα έδωσε κατευθύνσεις όσον αφορά τη σωστή υλοποίηση των προγραμμάτων και τις προθεσμίες για τις πληρωμές προς τους φορείς:Γενικές επισημάνσειςΗ μη συμμόρφωση με την Εθνική & Κοινοτική Νομοθεσία όπως:- δηλώσεις παραγωγής / εμπορίας /επεξεργασίας,- δηλώσεις αποθεμάτων,- τήρηση βιβλίων αποθήκης, συνοδευτικά έγγραφα,- οινολογικές πρακτικές,- επισήμανση προϊόντων, χρήση παραδοσιακών ενδείξεων, επωνυμία εκμετάλλευσης,καθιστά τον δικαιούχο μη επιλέξιμο και οδηγεί στην απένταξή του από το πρόγραμμα.Είναι επιτακτική η ανάγκη συμμόρφωσης με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο που στόχο έχει τη δημιουργία εικόνας αξίας στο εξωτερικό. Η συνεργασία με την ΕΔΟΑΟ τόσο του ΟΠΕ όσο και των υπόλοιπων δικαιούχων, κρίνεται απαραίτητη για το συντονισμό των δράσεων με στόχο τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα.Η επωνυμία του δικαιούχου του προγράμματος ορίζεται όπως αυτή αναγράφεται στην αίτησή του, στην ΥΑ έγκρισης και στη σύμβαση με το ΥΠΑΑΤ. Μια δράση κατά την οποία η χρησιμοποιούμενη επωνυμία είναι διαφορετική από την ως παραπάνω οριζόμενη δεν είναι επιλέξιμη.Αυστηρή τήρηση προθεσμιών ως προς τις ημερομηνίες υποβολής (αριθμ. πρωτοκ.) των κάτωθι:α) Προσωρινό Χρονοδιάγραμμα,β) Ενδιάμεσες εκθέσεις,γ) Ετήσια έκθεση.Μη τήρηση των προθεσμιών καθιστά τις δράσεις μη επιλέξιμες.Προθεσμίες για την ΠροκαταβολήΑίτηση προκαταβολής: Για το 1ο έτος εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Για τα επόμενα έτη εντός 90 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έγκρισης έναρξης των δράσεων.Πληρωμή προκαταβολής: Εντός 180 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή αίτησης για προκαταβολή.Φάκελος πληρωμήςΑίτηση πληρωμής με όλα τα παραστατικά δαπανών έως την 24η Αυγούστου. Ειδικά τα παραστατικά που αφορούν στην μέτρηση αποτελεσμάτων μπορούν να εκδοθούν έως την 20ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους.Οι εξοφλήσεις όλων των παραστατικών κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Αδυναμία να προσκομιστούν τα παραπάνω εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας συνεπάγεται τη μη πληρωμή των δράσεων που αντιστοιχούν στα συγκεκριμένα παραστατικά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου